top of page

สำหรับงานอุตสาหกรรม

ปากกาเพ้นท์ (Paint Marker)

ปากกาเพ้นท์ ปากกาเขียนเหล็ก ปากกามาร์ค
 • เขียนได้บนวัสดุหลายชนิด เช่น โลหะ พลาสติก ยาง ไม้ แก้ว กระดาษ ผ้า ฯลฯ

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • ทนความร้อน 400 °C

 • ไม่มีกลิ่น ไม่มีสาร Xylene และ Toluene

 • หัวกลม ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ปากกาเพ้นท์ ปากกาเขียนเหล็ก ปากกามาร์ค
 • เขียนได้บนวัสดุหลายชนิด เช่น โลหะ พลาสติก ยาง ไม้ แก้ว กระดาษ ผ้า ฯลฯ

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • ทนความร้อน 400 °C

 • ไม่มีกลิ่น ไม่มีสาร Xylene และ Toluene

 • หัวกลม ขนาดเส้น 1-2 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_1-2mm.png
ปากกาเพ้นท์ ปากกาเขียนเหล็ก ปากกามาร์ค
 • เขียนได้บนวัสดุหลายชนิด เช่น โลหะ พลาสติก ยาง ไม้ แก้ว กระดาษ ผ้า ฯลฯ

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • ทนความร้อน 400 °C

 • ไม่มีกลิ่น ไม่มีสาร Xylene และ Toluene 

 • หัวเข็ม ขนาดเส้น 0.8 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_0,80mm.png
ปากกาเพ้นท์ ปากกาเขียนเหล็ก ปากกาทนความร้อน ปากกามาร์ค
 • สำหรับเขียนเหล็กที่เปื้อนคราบน้ำมันหรือเป็นสนิม

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • หมึกทนความร้อน

 • ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

ปากกาสำหรับงานเฉพาะทาง (Specialist Marker)

ปากกาโซลิด ปากกามาร์ค
 • สำหรับเขียนบนวัสดุที่มีผิวขรุขระ เปื้อนคราบน้ำมัน เป็นสนิม หรือสกปรก 

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • เขียนได้พื้นวัสดุอุณหภูมิ -10 ºC ถึง 300 ºC

 • เขียนวัสดุที่เปียกน้ำหรืออยู่ใต้น้ำได้

 • ขนาดเส้น 10 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_10mm_e-950.png
ปากกาเขียนเหล็ก ปากกาโลว์คลอไรด์ ปากกาโลว์ฮาโลเจน
 • มีสารคลอไรด์และฮาโลเจนต่ำ ไม่ทำให้เกิดสนิมบนวัสดุที่เขียน

 • หมึกกันน้ำ 

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1%2C5-3mm_edited.png
ปากกาเขียนเหล็ก ปากกาโลว์คลอไรด์ ปากกาโลว์ฮาโลเจน
 • มีสารคลอไรด์และฮาโลเจนต่ำ ไม่ทำให้เกิดสนิมบนวัสดุที่เขียน

 • หมึกกันน้ำ 

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 0.75 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_0,75mm.png
ปากกาแช่แข็ง ปากกาทนความเย็น
 • เขียนบนวัสดุที่ต้องนำไปแช่แข็งหรือแช่เย็น

 • หมึกกันน้ำ 

 • หมึกทนความเย็นได้ -25 ºC

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

frost_resistant.png
round-nib_1mm.png
ปากกาเขียนผ้า ปากกาทนความร้อน
 • เขียนบนฉลากเสื้อ สิ่งทอต่างๆ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ทนควาามร้อนในการซักได้ 95 ºC

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

textiles_B2C.png
boil-proof.png
round-nib_1mm.png
ปากกาเขียนยาง ปากกามาร์ค
 • สำหรับเขียนตกแต่งยางรถยนต์

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

rubber.png
round-nib_2-4mm.png
ปากกายูวี ปากกาหมึกล่องหน
 • หมึกล่องหน จะปรากฎให้เห็นเมื่อส่องด้วยแสง Ultraviolet 

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว 

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

ultraviolet-01.png
round-nib_1%2C5-3mm_edited.png

ปากกาชอล์ค (Chalk Marker)

ปากกาชอล์ค ปากกาเขียนกระดานดำ ปากกาเขียนกระจก
 • สำหรับเขียนบนกระจก แก้ว กระดานดำ กระดาษดำ

 • หมึกทึบแสง สีเข้ม เห็นชัด

 • ลบออกได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำ

 • ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

glass.png
dark_chalk_boards-01.png
wet_wipeable_3-01.png
round-nib_2-4mm.png
ปากกาเขียนกระจก ปากกาเขียนบอร์ดกระจก ปากกาไวท์บอร์ด

edding 95 ปากกาเขียนกระจก (Glass Marker)

 • สำหรับเขียนบนบอร์ดกระจก กระจก แก้ว กระดานไวท์บอร์ด

 • หมึก Water-Based ไม่มีกลิ่น

 • ลบออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบหมึก

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม.

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

glassboard.png
glass.png
round-nib_1%2C5-3mm_edited.png
ปากกาเขียนกระจก ปากกาเขียนบอร์ดกระจก ปากกาไวท์บอร์ด

edding 90 ปากกาเขียนบอร์ดกระจก 
(Glassboard Marker)

 • สำหรับเขียนบนบอร์ดกระจกโดยเฉพาะ

 • หมึก Water-Based ไม่มีกลิ่น

 • ลบออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบหมึก

 • ขนาดเส้น 2-3 มม.

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

glassboard.png
round-nib_2-3mm_e-4095.png

ปากกาเคมี (Permanent Marker)

ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์
 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1%2C5-3mm_edited.png
ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์
 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1%2C5-3mm_edited.png
bottom of page