ปากกาเพ้นท์ (Paint Marker)

e-750_yellow_4004764018543.png

edding 750 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม

e-751_red_4004764017478.png

edding 751 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม

e-780__white_4-780049_4004764023066_02.p

edding 780 ปากกาเพ้นท์ หัวเข็ม

e-790__black_4-790001_4004764855001_02.p

edding 790 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม

ปากกาสำหรับงานเฉพาะทาง (Specialist Marker)

e-950_red_4004764019656.png

edding 950 ปากกาโซลิดเพ้นท์

e-8750_yellow_4004764103669.png

edding 8750 ปากกาเพ้นท์สำหรับงานอุตสาหกรรม

e-8030_red_4004764785643.png

edding 8030 ปากกาเขียนโลหะ โลว์คลอไรด์

e-8404__black_4-8404001_4004764099375_02

edding 8404 ปากกาเขียนโลหะ โลว์คลอไรด์

e-8000__black__4004764858002_02.png

edding 8000 ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง (Freeze Marker)

e-8050__white_4-8050049_4004764784448_02

edding 8050 ปากกาเขียนยาง (Tyre Marker)

e-8280___4-8280100_4004764023455_02.png

edding 8280 ปากกายูวี

e-8040__black_4-8040001_4004764784202_02

edding 8040 ปากกาเขียนผ้า (Laundry Marker)

e-8020__blue_4-8020003_4004764785582_02.

edding 8020 ปากกาเขียนผิวหนัง (Skin Marker)

ปากกาชอล์ค (Chalk Marker)

e-4095__white_4-4095049_4004764788125_02

edding 4095 ปากกาชอล์ค

ปากกาเคมี (Permanent Marker)

e-2000C__black_4-2000C001_4004764878406_

edding 2000 C ปากกาเคมี

edding 300 ปากกาเคมี

e-300__blue_4-300003_4004764390588_02.pn

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook