ปากกาเพ้นท์ (Paint Marker)

e-750_pink_4004764018581.png

edding 750 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม

e-751__light-blue-metallic_4-751-9-070_4

edding 751 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม

e-753__silver_4-753054_4004764023615_02.

edding 753 ปากกาเพ้นท์ หัว calligraphy 

e-755__gold_4-755053_4004764936564_02.pn

edding 755 ปากกาเพ้นท์ หัว calligraphy 

e-780__copper_4-780-9-055_4004764820344_

edding 780 ปากกาเพ้นท์ หัวเข็ม

ปากกาไฟน์ไลเนอร์และปากกาหัวไฟเบอร์ (Fineliner & Fiber Pen)

edding 1880 ปากกาหัวเข็ม (Drawliner)

e-1200__blue_4-1200003_4004764033232_02.

edding 1200 ปากการะบายสี

edding 1340 ปากกาพู่กัน

ปากกาเขียนผ้า (Textile Pen)

e-4600__black_4-4600001_4004764022885_02

edding 4600 ปากกาเขียนผ้า (Textile Pen)

ปากกาพู่กันเขียนเซรามิค (Porcelain Brush Pen)

e-4200__red_4-4200002_4004764927852_02.p

edding 4200 ปากกาพู่กันเขียนเซรามิค

ปากกาชอล์ค (Chalk Marker)

e-4095__white_4-4095049_4004764788125_02

edding 4095 ปากกาชอล์ค

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook