ปากกาเพ้นท์

e-750_pink_4004764018581.png

edding 750 paint marker

e-751__light-blue-metallic_4-751-9-070_4

edding 751 paint marker

e-753__silver_4-753054_4004764023615_02.

edding 753 calligraphy paint marker

e-755__gold_4-755053_4004764936564_02.pn

edding 755 calligraphy paint marker

ปากกาไฟน์ไลเนอร์และปากกาหัวไฟเบอร์

edding 1880 drawliner

e-1880__black_4-188001001_4004764028832_

edding 1200 color pen fine

e-1200__blue_4-1200003_4004764033232_02.

edding 780 paint marker

e-780__copper_4-780-9-055_4004764820344_

edding 1340 brush pen

e-1340_violet_4-1340008_4004764037391_02

ปากกาเขียนผ้า

edding 4600 textile pen

e-4600__pink_4-4600009_4004764104949_02.

ปากกาพู่กันเขียนเซรามิค

e-4200__red_4-4200002_4004764927852_02.p

edding 4200 porcelain brush pen

ปากกาชอล์ค

e-4095__neon-pink_4-4095069_400476488751

edding 4095 chalk marker

ปากกาเพ้นท์หน้า

e-47__assorted___01.png

edding 47 FUNTASTICS FACE FUN family

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphat

  • Facebook