ปากกาเคมี

e-2000C__black_4-2000C001_4004764878406_

edding 2000 C permanent marker

e-300__blue_4-300003_4004764390588_02.pn

edding 300 permanent marker

Crown CPM-800 Permanent Marker

ปากกาสำหรับงานเฉพาะทาง

e-8000__black__4004764858002_02.png

edding 8000 freeze marker

e-8040__black_4-8040001_4004764784202_02

edding 8040 laundry marker

e-8050__white_4-8050049_4004764784448_02

edding 8050 tyre marker

e-8280___4-8280100_4004764023455_02.png

edding 8280 securitas uv marker

e-750_yellow_4004764018543.png

edding 750 paint marker

e-4095__white_4-4095049_4004764788125_02

edding 4095 chalk marker

edding 90 glassboard marker

e-90__black_4-90001_4057305002839_02.png

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphat

  • Facebook