top of page
edding marker

ปากกาเคมี

ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

edding 2000 C ปากกาเคมี

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1,5-3mm.png
ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

edding 300 ปากกาเคมี

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1,5-3mm.png
ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

Crown CPM-800 ปากกาเคมี

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

Crown P-800W ปากกาเคมี 2 หัว

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

Crown P-505 F ปากกาเคมี Fine

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

ปากกามาร์คเกอร์ ปากกาเคมี

Penmax 312 ปากกา Namepen 2 หัว

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

303_edited.png

Penmax 303 ปากกา Namepaen

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

ปากกาสำหรับงานเฉพาะทาง

ปากกาทนความเย็น ปากกาแช่แข็ง

edding 8000 ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง (Freeze Marker)

 • เขียนบนวัสดุที่ต้องนำไปแช่แข็งหรือแช่เย็น

 • หมึกกันน้ำ 

 • หมึกทนความเย็นได้ -25 ºC

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1mm.png
frost_resistant.png
ปากกาเขียนผ้า

edding 8040 ปากกาเขียนผ้า (Laundry Marker)

 • เขียนบนฉลากเสื้อ สิ่งทอต่างๆ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ทนควาามร้อนในการซักได้ 95 ºC

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1mm.png
boil-proof.png
ปากกาเขียนยางรถยนต์ ปากกาเขียนยาง

edding 8050 ปากกาเขียนยาง (Tyre Marker)

 • สำหรับเขียนตกแต่งยางรถยนต์

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_2-4mm.png
ปากกาหมึกยูวี ปากกายูวี ปากกาหมึกล่องหน

edding 8280 ปากกายูวี (UV Marker)

 • หมึกล่องหน จะปรากฎให้เห็นเมื่อส่องด้วยแสง Ultra Violet 

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว 

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1,5-3mm.png
ปากกาเพ้นท์ ปากกาเขียนเหล็ก

edding 750 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม

 • สำหรับเขียนบนโลหะ พลาสติก ยาง ไม้ แก้ว กระดาษ ผ้า ฯลฯ

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • ทนความร้อน 400 °C

 • หัวกลม ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_2-4mm.png
ปากกาชอล์ค ปากกาเขียนกระจก ปากกาเขียนกระดานดำ

edding 4095 ปากกาชอล์ค

 • สำหรับเขียนบนกระจก แก้ว กระดานดำ กระดาษดำ

 • หมึกทึบแสง สีเข้ม เห็นชัด

 • ลบออกได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำ

 • ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_2-3mm_e-4095.png
ปากกาเขียนบอร์ดกระจก

edding 90 ปากาเขียนบอร์ดกระจก 
(Glassboard Marker)

 • สำหรับเขียนบนบอร์ดกระจกโดยเฉพาะ

 • หมึก Water-Based ไม่มีกลิ่น

 • ลบออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบหมึก

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_2-3mm_e-4095.png
bottom of page