top of page
Bottles
สำหรับใช้ในครัวเรือน

ปากกาเคมี (Permanent Marker)

ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

edding 2000 C ปากกาเคมี

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1,5-3mm.png
ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

edding 300 ปากกาเคมี

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1,5-3mm.png
ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

Crown CPM-800 ปากกาเคมี

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

Crown P-800W ปากกาเคมี 2 หัว

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

ปากกาเคมี ปากกามาร์คเกอร์

Crown P-505 F ปากกาเคมี Fine

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

Penmax 312 ปากกา Namepen 2 หัว

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ขนาดเส้น 0.5 มม. และ 2 มม.

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

Penmax 303 ปากกา Namepen

 • สำหรับเขียนบนวัสดุหลากหลาย เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไม้ ยาง กระดาษ ฯลฯ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • หมึก Alcohol-Based, Non-Toxic

 • ขนาดเส้น 0.5 มม.

 • ผลิตในประเทศเกาหลี

ปากกาสำหรับงานเฉพาะทาง

ปากกาทนความเย็น ปากกาแช่แข็ง

edding 8000 ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง (Freeze Marker)

 • เขียนบนวัสดุที่ต้องนำไปแช่แข็งหรือแช่เย็น

 • หมึกกันน้ำ 

 • หมึกทนความเย็นได้ -25 ºC

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

frost_resistant.png
round-nib_1mm.png
ปากกาเขียนผ้า ปากกาซักรีด

edding 8040 ปากกาเขียนผ้า (Laundry Marker)

 • เขียนบนฉลากเสื้อ สิ่งทอต่างๆ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ทนควาามร้อนในการซักได้ 95 ºC

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

textiles_B2C.png
boil-proof.png
round-nib_1mm.png
ปากกาเขียนยาง ปากกาเขียนยางรถยนต์

edding 8050 ปากกาเขียนยาง (Tyre Marker)

 • สำหรับเขียนตกแต่งยางรถยนต์

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

rubber.png
round-nib_2-4mm.png
ปากกายูวี ปากกาหมึกล่องหน

edding 8280 ปากกายูวี (UV Marker)

 • หมึกล่องหน จะปรากฎให้เห็นเมื่อส่องด้วยแสง Ultra Violet 

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว 

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

ultraviolet-01.png
round-nib_1,5-3mm.png
ปากกาเพ้นท์ ปากกาเขียนเหล็ก ปากกาเขียนโลหะ

edding 750 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม (Paint Marker)

 • เขียนได้บนวัสดุหลายชนิด เช่น โลหะ พลาสติก ยาง ไม้ แก้ว กระดาษ ผ้า ฯลฯ

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • ทนความร้อน 400 °C

 • ไม่มีกลิ่น ไม่มีสาร Xylene และ Toluene 

 • หัวกลม ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_2-4mm.png
ปากกาชอล์ค ปากกาเขียนกระจก ปากกาเขียนกระดานดำ

edding 4095 ปากกาชอล์ค (Chalk Marker)

 • สำหรับเขียนบนกระจก แก้ว กระดานดำ กระดาษดำ

 • หมึกทึบแสง สีเข้ม เห็นชัด

 • ลบออกได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำ

 • ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

glass.png
dark_chalk_boards-01.png
round-nib_2-3mm_e-4095.png
e-95__black_4-95001_4057305039903_02.png

edding 95 ปากกาเขียนกระจก (Glass Marker)

 • สำหรับเขียนบนบอร์ดกระจก กระจก แก้ว กระดานไวท์บอร์ด

 • หมึก Water-Based ไม่มีกลิ่น

 • ลบออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบหมึก

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม.

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

glassboard.png
glass.png
round-nib_1%2C5-3mm_edited.png
ปากกาาเขียนกระจก ปากกาเขียนบอร์ดกระจก

edding 90 ปากกาเขียนบอร์ดกระจก 
(Glassboard Marker)

 • สำหรับเขียนบนบอร์ดกระจกโดยเฉพาะ

 • หมึก Water-Based ไม่มีกลิ่น

 • ลบออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบหมึก

 • ขนาดเส้น 2-3 มม.

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

glassboard.png
round-nib_2-3mm_e-4095.png
bottom of page