ปากกาไฟน์เไลเนอร์ ปากกาหัวไฟเบอร์

e-89__blue_4-89003_4004764041138_02.png

edding 89 ปากกาไฟน์ไลเนอร์

e-1200__blue_4-1200003_4004764033232_02.

edding 1200 ปากการะบายสี

Morris MWM-101 ปากกาสี 2 หัว

0.8 mm

MRC-105 PINK.png

Morris MRC-105 ปากกาสี หัวกลม

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook