top of page
ปากกาลูกลื่น ปากกาหัวบอลล์

ปากกาลูกลื่น

ปากกาลูกลื่น ปากกาหัวบอลล์

Crown KB-115 KIXX ปากกาลูกลื่น

  • หัวปากกาแบบ 2-Ball Sprint Tip เขียนได้ลื่นกว่าเดิม

  • มี Rubber Grip เขียนได้นานไม่เจ็บมือ

  • ผลิตในประเทศเกาหลี

round-nib_0,70mm_e-variogel.png
ปากกาลูกลื่น ปากกาหัวบอลล์

Crown OA-300 ปากกาลูกลื่น

  • เขียนลื่น หมึกไหลต่อเนื่อง

  • สีเหลืองเด่นชัด สะดุดตา

  • ผลิตในประเทศเกาหลี

round-nib_0,70mm_e-variogel.png
ปากกาลูกลื่น ปากกาหัวบอลล์

Crown C3R-300 KINEX ปากกาลูกลื่น 3 สี 3-in-1

  • หัวปากกาแบบ 2-Ball Sprint Tip เขียนได้ลื่นกว่าเดิม

  • มี Rubber Grip เขียนได้นานไม่เจ็บมือ

  • ผลิตในประเทศเกาหลี

round-nib_0,70mm_e-variogel.png
bottom of page