ABOUT

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2535 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน และเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ 

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2535 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook