ปากกาไฟน์ไลเนอร์ ปากกาหัวไฟเบอร์ ปากกาพู่กัน

edding 1880 ปากกาหัวเข็ม (Drawliner)

e-1880__black_4-188001001_4004764028832_
e-1200__blue_4-1200003_4004764033232_02.

edding 1200 ปากการะบายสี

e-1340_violet_4-1340008_4004764037391_02

edding 1340 ปากกาพู่กัน

e-89__blue_4-89003_4004764041138_02.png

edding 89 ปากกาไฟน์ไลเนอร์

ปากกาพู่กันเขียนเซรามิค (Porcelain Brush Pen)

e-4200__red_4-4200002_4004764927852_02.p

edding 4200 ปากกาพู่กันเขียนเซรามิค

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook