ปากกาเขียนผ้า (Textile Pen)

e-4600__black_4-4600001_4004764022885_02

edding 4600 ปากกาเขียนผ้า (Textile Pen)

round-nib_1mm_e-4600.png
textiles_B2C.png
washable_60_degrees-01.png