ปากกาาเขียนกระจก ปากกาเขียนบอร์ดกระจก

ปากกาเขียนบอร์ดกระจก

ปากกาาเขียนกระจก ปากกาเขียนบอร์ดกระจก

edding 90 ปากาเขียนบอร์ดกระจก 
(Glassboard Marker)

 • สำหรับเขียนบนบอร์ดกระจกโดยเฉพาะ

 • หมึก Water-Based ไม่มีกลิ่น

 • ลบออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบหมึก

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_2-3mm_e-4095.png
glassboard.png

ปากกาฟลิปชาร์ท

ปากกาฟลิปชาร์ท

edding 380 ปากกาเขียนฟลิปชาร์ท

 • สำหรับเขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ทโดยเฉพาะ

 • หมึกไม่ซึมไปที่กระดาษอีกด้าน สามารถเขียนได้บนกระดาษทั้งด้านหน้าและหลัง

 • หมึก Water-Based ไม่มีกลิ่น

 • เปิดฝาทิ้งไว้ได้นาน

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1,5-3mm.png
flipchart.png
cap_off_OpenForWeeks_blue_Flipchart.png
ปากกาฟลิปชาร์ท

edding 383 ปากกาเขียนฟลิปชาร์ท

 • สำหรับเขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ทโดยเฉพาะ

 • หมึกไม่ซึมไปที่กระดาษอีกด้าน สามารถเขียนได้บนกระดาษทั้งด้านหน้าและหลัง

 • หมึก Water-Based ไม่มีกลิ่น

 • เปิดฝาทิ้งไว้ได้นาน

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

chisel-nib_1-5mm.png
flipchart.png
cap_off_OpenForWeeks_blue_Flipchart.png