ปากกาอเนกประสงค์ ปากกาเขียนแผ่นใส - ลบไม่ได้

e-140_black_4004764001606.png

edding 140 S ปากกาอเนกประสงค์ ลบไม่ได้

e-141_black_4004764001330.png

edding 141 F ปากกาอเนกประสงค์ 

ลบไม่ได้

e-142_black_4004764000760.png

edding 142 M ปากกาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

e-143__black_4-143001_4004764001163_02.p

edding 143 B ปากกาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

ปากกาอเนกประสงค์ ปากกาเขียนแผ่นใส - ลบได้

e-150_black_4004764059331.png

edding 150 S ปากกาอเนกประสงค์

ลบได้

e-151_black_4004764007387.png

edding 151 F ปากกาอเนกประสงค์

ลบได้

edding 152 M ปากกาอเนกประสงค์

ลบได้

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook