ปากกาสำหรับงานเฉพาะทาง

e-8000__black__4004764858002_02.png

edding 8000 ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์

แช่แข็ง (Freeze Marker)

round-nib_1mm.png
frost_resistant.png
e-8280___4-8280100_4004764023455_02.png

edding 8280 ปากกายูวี

round-nib_1,5-3mm.png
ultraviolet-01.png
e-8040__black_4-8040001_4004764784202_02

edding 8040 ปากกาเขียนผ้า

(Laundry Marker)

round-nib_1mm.png
textiles_B2C.png
boil-proof.png
e-750_yellow_4004764018543.png

edding 750 ปากกาเพ้นท์

round-nib_2-4mm.png
metal_B2C.png
glass_B2C.png
plastic_B2C.png
e-8050__white_4-8050049_4004764784448_02

edding 8050 ปากกาเขียนยาง 

(Tyre Marker)

round-nib_2-4mm.png
rubber.png
e-4095__white_4-4095049_4004764788125_02

edding 4095 ปากกาชอล์ค

round-nib_2-3mm_e-4095.png
glass.png
dark_chalk_boards-01.png
e-90__black_4-90001_4057305002839_02.png

edding 90 ปากกาเขียนบอร์ดกระจก

glassboard.png