edding_logo.png

edding 8000 freeze marker -  a cool solution

ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง
edcolour_001_p.jpg

ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง edding 8000 สำหรับเขียนบนพลาสติก

แก้ว โลหะที่ต้องนำไปแช่แข็งหรือแช่เย็น เช่น กล่องพลาสติก ถุงซิปล็อค

  • หมึกกันน้ำ ทนความเย็นได้ถึง -25 องศาเซลเซียส

  • หมึกไม่ซึมผ่านบรรจุภัณฑ์ลงสู่อาหาร

  • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1mm.png

round nib 1 mm

permanent.png

permanent

frost_resistant.png

frost resistant

plastic_B2C.png

plastic

glass_B2C.png

glass

metal_B2C.png

metal

edding 8000 freeze marker
edding 8000 freeze marker

ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง

press to zoom
edding 8000 freeze marker
edding 8000 freeze marker

ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง

press to zoom
edding 8000 freeze marker
edding 8000 freeze marker

ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง

press to zoom
edding 8000 freeze marker
edding 8000 freeze marker

ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง

press to zoom
1/4