ปากกาอเนกประสงค์ ปากกาเขียนแผ่นใส

e-140_black_4004764001606.png

edding 140 S permanent pen

edding 141 F permanent pen

e-141_black_4004764001330.png
e-142_black_4004764000760.png

edding 142 M permanent pen

e-143__black_4-143001_4004764001163_02.p

edding 143 B permanent pen

e-150_black_4004764059331.png

edding 150 S non-permanent pen

edding 151 F non-permanent pen

e-151_black_4004764007387.png

ปากกาเคมี

e-2000C__black_4-2000C001_4004764878406_

edding 2000 C permanent marker

e-300__blue_4-300003_4004764390588_02.pn

edding 300 permanent marker

20-01.jpg

Crown CPM-800 Permanent Marker

24-01.jpg

Crown P-800W Twin-Tip Permanent Marker

22-01.jpg

Crown P-505 F Permanent Marker Fine

ปากกาเขียนบอร์ดกระจก

e-90__black_4-90001_4057305002839_02.png

edding 90 glassboard marker

e-380__black_4-380001_4004764013050_02.p

edding 380 flipchart marker

e-383__blue_4-383003_4004764013890_02.pn

edding 383 flipchart marker

ปากกาฟลิปชาร์ท

ปากกาเน้นข้อความ

e-7__neon-yellow__4004764959648_02.png

edding 7 mini highlighter

IMG_4939.png

Morris MHM-102 Bambooliner Mild Color

28-01.jpg

Crown H2-1000 Duo-Highlighter

923PK_B_edited.jpg

Whiteman FHL-923 Flat Highlighter

15-01.jpg

Crown KB-115 KIXX Ball Pen

IMG_9367.png

Crown OA-300 Ball Pen

ปากกาลูกลื่น

ปากกาเจล

6-01.jpg

Crown GS-500 Gel Pen

2-01.jpg

Crown HJR-500P Gel Pen Pastel

0.8 mm

Crown HJR-500N Gel Pen

1-01.png
3-01.jpg

Crown HJR-500GSM Gel Pen Metallic

26-01.jpg

Crown F-500 Highlighter Fruit Scent

Whiteman TWHL-100 Twin-Tip Highlighter

17-01.jpg

Crown C3R-300 KINEX 3-in-1 Ball Pen

Crown MTJ-500 Gel Pen

8-01.jpg
13-01.jpg

Crown MTJ-500GL Gel Pen Glittering

10-01.jpg

Crown MTJ-500PS Gel Pen Pastel

0.8 mm

ปากกาไฟน์เไลเนอร์ ปากกาหัวไฟเบอร์

e-89__blue_4-89003_4004764041138_02.png

edding 89 officeliner

e-1200__blue_4-1200003_4004764033232_02.

edding 1200 color pen fine

Morris MWM-101 Bamboo Twinliner

0.8 mm

105_Pink-01.png

Morris MRC-105 Round Color Pen

ดินสอกด

31-01_edited.jpg

Crown M-2000S Mechanical Pencil

Eisen 010 Metal Sharpener

010_eisen_sview_2f56ac4e3b.png
Picture1.jpg

Eisen 055 Metal Sharpener with 2 Spare Blades

กบเหลาดินสอ

Eisen 115 Plastic Sharpener

115_eisen_sview_82605b9d64.png
150.png

Eisen 150 NUGGET Sharpener

408_eisen_sview_da799e45a2.png

Eisen 408 Plastic Sharpener with Case

Eisen 440 Plastic Sharpener with Case

512_eisen_sview_daeb91f7a2.png

Eisen 512 Plastic Sharpener with Case

513.png

Eisen 513 Double Plastic Sharpener with Case

กาวแท่ง

29-01.jpg

Crown CG-080 Glue Stick

30-01.jpg

Crown CG-8M Disappearing Glue Stick

ตรายางสำเร็จรูปหมึกในตัว

C10 - CANCELLED_4893832020362.jpg
CT05B - สำเนาถูกต้อง_4893832019106.jpg

i.Stamper Pre-Ink Stock Stamp

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphat

  • Facebook