ปากกาอเนกประสงค์ ปากกาเขียนแผ่นใส

e-140_black_4004764001606.png

edding 140 S ปากาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

edding 141 F ปากกาอเนกประสงค์ 

ลบไม่ได้

e-142_black_4004764000760.png

edding 142 M ปากกาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

e-143__black_4-143001_4004764001163_02.p

edding 143 B ปากกาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

e-150_black_4004764059331.png

edding 150 S ปากกาอเนกประสงค์

ลบได้

e-151_black_4004764007387.png

edding 151 F ปากกาอเนกประสงค์

ลบได้

e-152_black_4004764058938.png

edding 152 M ปากกาอเนกประสงค์

ลบได้

ปากกาเคมี

e-2000C__black_4-2000C001_4004764878406_

edding 2000 C ปากกาเคมี

e-300__blue_4-300003_4004764390588_02.pn

edding 300 ปากกาเคมี

20-01.jpg

Crown CPM-800 ปากกาเคมี

24-01.jpg

Crown P-800W ปากกาเคมี 2 หัว

22-01.jpg

Crown P-505 F ปากกาเคมี Fine

ปากกาเขียนบอร์ดกระจก

e-90__black_4-90001_4057305002839_02.png

edding 90 ปากาเขียนบอร์ดกระจก 

(Glassboard Marker)

e-380__black_4-380001_4004764013050_02.p

edding 380 ปากกาเขียนฟลิปชาร์ท

e-383__blue_4-383003_4004764013890_02.pn

edding 383 ปากกาเขียนฟลิปชาร์ท

ปากกาฟลิปชาร์ท

ปากกาเน้นข้อความ

e-7__neon-yellow__4004764959648_02.png

edding 7 ปากกาเน้นข้อความมินิ

IMG_4939.png

Morris MHM-102 ปากกาเน้นข้อความสีพาสเทล 2 หัว

26-01.jpg

Crown F-500 ปากกาเน้นข้อความกลิ่นผลไม้

28-01.jpg

Crown H2-1000 ปากกาเน้นข้อความ 2 สี

923PK_B_edited.jpg

Whiteman FHL-923 ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน

Whiteman TWHL-100 ปากกาเน้นข้อความ 2 หัว

15-01.jpg

Crown KB-115 KIXX ปากกาลูกลื่น

OA-300_edited.jpg

Crown OA-300 ปากกาลูกลื่น

ปากกาลูกลื่น

17-01.jpg

Crown C3R-300 KINEX ปากกาลูกลื่น 3 สี 3-in-1

ปากกาออยเจล ปากกาเจล

CB-019_edited_edited.jpg

Crown BC-019 ปากกาออยเจล

6-01.jpg

Crown GS-500 ปากกาเจล

8-01.jpg

Crown MTJ-500 ปากกาเจล

2-01.jpg

Crown HJR-500P ปากกาเจลพาสเทล

0.8 mm

3-01.jpg

Crown HJR-500GSM ปากกาเจลเมทัลลิค

13-01.jpg

Crown MTJ-500GL ปากกาเจลกากเพชร

10-01.jpg

Crown MTJ-500PS ปากกาเจลพาสเทล

0.8 mm

ปากกาไฟน์เไลเนอร์ ปากกาหัวไฟเบอร์

edding 89 ปากกาไฟน์ไลเนอร์

e-1200__blue_4-1200003_4004764033232_02.

edding 1200 ปากการะบายสี

Morris MWM-101 ปากกาสี 2 หัว

0.8 mm

Morris MRC-105 ปากกาสีหัวกลม

ดินสอกด

31-01_edited.jpg

Crown M-2000S ดินสอกด

Eisen 010 กบเหลาดินสอโลหะ

Picture1.jpg

Eisen 055 กบโลหะพร้อมใบมีดสำรอง

กบเหลาดินสอ

010_eisen_sview_2f56ac4e3b.png
159_eisen_sview_01_d8c129331d.png

Eisen 159 กบเหลาดินสอซ่อนใบมีด

Eisen 115 กบเหลาดินสอ

115_eisen_sview_82605b9d64.png

Eisen 107 กบเหลาดินสอ 2 ใบมีด

Eisen 406 กบเหลาดินสอพร้อมฝาปิด

150.png

Eisen 150 กบเหลาดินสอ NUGGET

408_eisen_sview_da799e45a2.png

Eisen 408 กบเหลาดินสอพร้อมที่รองไส้

Eisen 440 กบเหลาดินสอพร้อมที่รองไส้

Eisen 505 กบเหลาดินสอแฟนซี

Eisen 510 กบเหลาดินสอแฟนซี

512_eisen_sview_daeb91f7a2.png

Eisen 512 กบเหลาดินสอพร้อมที่รองไส้

513.png

Eisen 513 กบเหลาดินสอ 2 ใบมีดพร้อมที่รองไส้

กาวแท่ง

29-01.jpg

Crown CG-080 กาวแท่ง 8 กรัม เนื้อกาวสีขาว

30-01.jpg

Crown CG-8M กาวแท่ง 8 กรัม เนื้อกาวล่องหน

ตรายางสำเร็จรูปหมึกในตัว

C10 - CANCELLED_4893832020362.jpg
CT05B - สำเนาถูกต้อง_4893832019106.jpg

i.Stamper ตรายางข้อความสำเร็จรูปหมึกในตัว

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook