ปากกาเพ้นท์ (Paint Marker)

e-750_pink_4004764018581.png

edding 750 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม

round-nib_2-4mm.png
metal_B2C.png
glass_B2C.png
plastic_B2C.png
e-751__light-blue-metallic_4-751-9-070_4

edding 751 ปากกาเพ้นท์ หัวกลม

round-nib_1-2mm.png
metal_B2C.png
glass_B2C.png
plastic_B2C.png
e-753__silver_4-753054_4004764023615_02.

edding 753 ปากกาเพ้นท์ หัว calligraphy 

calligraphy-nib_1-2,5mm_e-753.png
metal_B2C.png
glass_B2C.png
plastic_B2C.png
e-755__gold_4-755053_4004764936564_02.pn

edding 755 ปากกาเพ้นท์ หัว calligraphy

calligraphy-nib_1-4mm_e-755.png
metal_B2C.png
glass_B2C.png
plastic_B2C.png
e-780__copper_4-780-9-055_4004764820344_

edding 780 ปากกาเพ้นท์ หัวเข็ม

metal_B2C.png
glass_B2C.png
plastic_B2C.png