top of page

สำหรับเขียนบนวัสดุผิวลื่น เช่น พลาสติก แก้ว เลนส์ แผ่นใส แผ่น CD 

 • หมึกแห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ลบออกได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

 • หัวปากกา metal-framed round nib ขนาด 0.3 มม.

 • มี 4 สีให้เลือก: ดำ แดง น้ำเงิน เขียว

edding 150 S ปากกาอเนกประสงค์ ลบได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปากกาอเนกประสงค์ ปากกาเขียนแผ่นใส

edding 151 F ปากกาอเนกประสงค์ ลบได้ (Non-Permanent Pen)

 • สำหรับเขียนวัสดุที่มีผิวลื่น เช่น แก้ว พลาสติก เลนส์ แผ่นใส ฯลฯ

 • ลบออกได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำ

 • ขนาดเส้น 0.6 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_0,60mm.png
ปากกาอเนกประสงค์ ปากกาเขียนแผ่นใส

edding 152 M ปากกาอเนกประสงค์ ลบได้ (Non-Permanent Pen)

 • สำหรับเขียนวัสดุที่มีผิวลื่น เช่น แก้ว พลาสติก เลนส์ แผ่นใส ฯลฯ

 • ลบออกได้โดยใช้ผ้าชุบน้ำ

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_1mm.png
bottom of page