edding Logo.jpg

edding 8040 laundry marker - never wash out

ปากกาเขียนผ้า
edcolour_001_p.jpg
edcolour_002_p.jpg

ปากกาเขียนผ้า edding 8040 สำหรับทำเครื่องหมายบนฉลากเสื้อ สิ่งทอต่างๆ

เขียนได้ทั้งบนผ้าจากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์

  • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

  • หมึกไม่ซีดจางเมื่อโดนแสงแดด

  • ทนความร้อนในการซักได้ 95 °C

  • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1mm.png

round nib 1 mm

permanent.png

permanent

boil-proof.png

boil-proof

textiles_B2C.png

textile

edding 8040 laundry marker
edding 8040 laundry marker

ปากกาเขียนผ้า

edding 8040 laundry marker
edding 8040 laundry marker

ปากกาเขียนผ้า

edding 8040 laundry marker
edding 8040 laundry marker

ปากกาเขียนผ้า

1/2

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

edding 4600 ปากกาเขียนผ้า

round-nib_1mm.png
textiles_B2C.png
washable_60_degrees-01.png