edding_logo.png

edding 4200 porcelain brush pen - color and decorate porcelain

ปากกาเขียนเซรามิค ปากกาพู่กัน

ปากกาหัวพู่กันเขียนเซรามิค edding 4200 สำหรับเขียนตกแต่งเซรามิค พอร์ซเลน แก้วทนความร้อน

  • หมึกแบบ Water-Based pigment ink

  • เขียนได้ลื่น แห้งเร็ว หมึกไม่ไหลย้อยเปรอะเปื้อน

  • หมึกลบได้ด้วยน้ำ ก่อนนำเข้าเตาอบ

  • ผลิตในประเทศเยอรมนี

calligraphy-nib_1-4mm_e-4200.png
dishwasher_safe.png
heat-resistant_glass.png

brush nib 1-4 mm

dishwasher safe

heat-resistant on glass

water-based_ink.png

water-based ink

porcelaine.png

porcelain

no_nose_building.png

no nose building

edding 4200 porcelain brushpen
edding 4200 porcelain brushpen

ปากกาเขียนเซรามิค

press to zoom
edding 4200 porcelain brushpen
edding 4200 porcelain brushpen

ปากกาเขียนเซรามิค

press to zoom
edding 4200 porcelain brushpen
edding 4200 porcelain brushpen

ปากกาเขียนเซรามิค

press to zoom
edding 4200 porcelain brushpen
edding 4200 porcelain brushpen

ปากกาเขียนเซรามิค

press to zoom
1/9

วิธีการใช้งาน

  1. ทำความสะอาดผิววัสดุให้สะอาด ปราศจากฝุ่นหรือคราบไขมัน

  2. เขียนตกแต่งตามความต้องการ ทิ้งให้แห้งประมาณ 15 นาที

  3. นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 160 °C ประมาณ 25 นาที และปล่อยชิ้นงานให้เย็นในเตาอบ

ไม่ควรเขียนในบริเวณที่สัมผัสอาหารโดยตรง​

เก็บปากกาในแนวนอน

ปากกาเขียนเซรามิค ปากกาพู่กัน

edding 4200 ปากกาพู่กันเขียนเซรามิค

ชุดสีหลัก

edcolour_001_p.jpg
edcolour_002_p.jpg
edcolour_003_p.jpg
edcolour_004_p.jpg
edcolour_005_p.jpg
edcolour_007_p.jpg
ปากกาเขียนเซรามิค ปากกาพู่กัน

edding 4200 ปากกาพู่กันเขียนเซรามิค

ชุดสีโทนเย็น

edcolour_001_p.jpg
edcolour_008_p.jpg
edcolour_010_p.jpg
edcolour_011_p.jpg
edcolour_014_p.jpg
edcolour_017_p.jpg
ปากกาเขียนเซรามิค ปากกาพู่กัน

edding 4200 ปากกาพู่กันเขียนเซรามิค

ชุดสีโทนสว่าง

edcolour_002_p.jpg
edcolour_006_p.jpg
edcolour_007_p.jpg
edcolour_009_p.jpg
edcolour_019_p.jpg
046_Crimson_Lake.png
CREATIVE IDEAS
cheery-hand-painted-mug-title.jpg

Cheering hand painted mug

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

e-1340__pink_4-1340009_4004764037407_02_

edding 1340 ปากกาพู่กัน

stroke-width_varies-depending-on-use.png