top of page
ปากกาอุตสาหกรรม ปากกาเฉพาะทาง

ปากกาสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานเฉพาะทาง

ปากกาโซลิด ปากกาโซลิดเพ้นท์ ปากกาเขียนเหล็ก ปากกาทนความร้อน

edding 950 ปากกาโซลิดเพ้นท์

 • สำหรับเขียนบนวัสดุที่มีผิวขรุขระ เปื้อนคราบน้ำมัน เป็นสนิม หรือสกปรก 

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • เขียนได้พื้นวัสดุอุณหภูมิ -10 ºC ถึง 300 ºC

 • เขียนวัสดุที่เปียกน้ำหรืออยู่ใต้น้ำได้

 • ขนาดเส้น 10 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_10mm_e-950.png
stone.png
stone_B2C.png
wood_wet.png
ปากกาเขียนเหล็ก ปากกาเขียนโลหะ ปากกาโลว์คลอไรด์

edding 8030 ปากกาเขียนโลหะ โลว์คลอไรด์

 • มีสารคลอไรด์และฮาโลเจนต่ำ ไม่ทำให้เกิดสนิมบนวัสดุที่เขียน

 • หมึกกันน้ำ 

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1,5-3mm.png
metal.png
ปากกาเขียนเหล็ก ปากกาเขียนโลหะ ปากกาโลว์คลอไรด์

edding 8404 ปากกาเขียนโลหะ โลว์คลอไรด์

 • มีสารคลอไรด์และฮาโลเจนต่ำ ไม่ทำให้เกิดสนิมบนวัสดุที่เขียน

 • หมึกกันน้ำ 

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 0.75 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_0,75mm.png
metal.png
ปากกาทนความเย็น ปากกาแช่แข็ง

edding 8000 ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง (Freeze Marker)

 • เขียนบนวัสดุที่ต้องนำไปแช่แข็งหรือแช่เย็น

 • หมึกกันน้ำ 

 • หมึกทนความเย็นได้ -25 ºC

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1mm.png
glass_B2C.png
plastic_B2C.png
frost_resistant.png
ปากกาเขียนผิวหนัง

edding 8020 ปากกาเขียนผิวหนัง (Skin Marker)

 • สำหรับเขียนหรือทำเครื่องหมายบนผิวหนัง

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1mm.png
skin.png
ปากกาเขียนผ้า ปากกาซักรีด

edding 8040 ปากกาเขียนผ้า (Laundry Marker)

 • เขียนบนฉลากเสื้อ สิ่งทอต่างๆ

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ทนควาามร้อนในการซักได้ 95 ºC

 • ขนาดเส้น 1 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1mm.png
textiles_B2C.png
boil-proof.png
ปากกาเขียนยาง ปากกาเขียนยางรถยนต์

edding 8050 ปากกาเขียนยาง (Tyre Marker)

 • สำหรับเขียนตกแต่งยางรถยนต์

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่มีกลิ่น

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 2-4 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_2-4mm.png
rubber.png
ปากกายูวี ปากกาหมึกยูวี ปากกาหมึกล่องหน

edding 8280 ปากกายูวี (UV Marker)

 • หมึกล่องหน จะปรากฎให้เห็นเมื่อส่องด้วยแสง Ultra Violet 

 • หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว 

 • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene

 • ขนาดเส้น 1.5-3 มม. 

 • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1,5-3mm.png
ultraviolet-01.png
e-780__white_4-780049_4004764023066_02.p

edding 780 ปากกาเพ้นท์ หัวเข็ม

 • สำหรับเขียนบนโลหะ พลาสติก ยาง ไม้ แก้ว กระดาษ ผ้า ฯลฯ

 • หมึกทึบแสง กันน้ำ ทนต่อการโดนขูดขีด 

 • ทนความร้อน 400 °C

 • หัวเข็ม ขนาดเส้น 0.8 มม. 

 • ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

round-nib_0,80mm.png
metal.png
plastic_2.png
glass_B2C.png
bottom of page