15 Tops tip for effective presentations

Master plan

สรุปที่สิ่งผู้ฟังคาดหวังจาก presentation ของคุณ และสิ่งที่ผู้ฟังจะได้เรียนรู้จาก presentation นี้

Loud and clear

การทบทวนสิ่งที่ต้องพูดดังๆ จะช่วยให้คุณได้ทราบกว่ายังไม่ส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข

Calm your nerves

คุณอาจรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยก่อนการ present ซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติ การหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ช่วยให้คุณสงบและมีสมาธิขึ้นได้

Eye-to-Eye

รักษา eye contact กับผู้ฟัง ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการ present 

Correct posture

ยืนตัวตรง ขาอยู่ในระดับเดียวกับไหล่ ช่วยสื่อถึงความมั่นใจ เปิดเผย จริงใจ

Body language

อย่าลืมใช้การสื่อสารผ่านท่าทางและรอยยิ้ม จะช่วยให้ presentation ของคุณดูน่าสนใจและมีชีวิตชีวามากขึ้น

Keep it short & simple

ผู้ฟังจะจดจำข้อมูลต่างๆ ได้ดีกว่า ถ้าการ present นั้นกระชับ สั้น และง่ายต่อการทำความเข้าใจ

Light up the room

ถ้าหากหัวข้อที่เราพูดเป็นสิ่งทีเ่เรารักหรือสนใจ เราจะพบว่ามันง่ายมากที่จะดึงดูดให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับเรา

Hit the ground running

เริ่มต้น present ด้วยคำถาม เรื่องราวที่น่าสนใจ หรือ quote ดีๆ จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้มากขึ้น

Questions, questions

ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมโดยการตั้งคำถาม กระตุ้นให้ผู้ฟังคิดตามและพยายามหาคำตอบ

Seeing eye-to-eye

เป็นผู้ที่มีลักษณะเข้าถึงได้ง่ายและดูเป็นกันเอง

Tell stories

สอดแทรกเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมกับเรา

Don't race ahead

มีช่วงพักเบรคบ้าง อย่าให้ผู้ฟังรู้สึกเครียดจนเกินไป

The big picture

ใช้ภาพแสดงเนื้อหาที่สำคัญ ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น

Grand finale

ให้ข้อคิดดีๆ แรงบันดาลใจ หรือมุมมองใหม่ๆ ผู้ฟังจะสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นแม้จบการ presentation แล้ว

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook