Products        edding 4600 ปากกาเขียนผ้า

Materials        ผ้าสีขาว กิ่งไม้ กรรไกร กาวติดผ้า

STEP-BY STEP

Step 1

ทำความสะอาดผ้าขาวที่เตรียมไว้ รีดให้เรียบ เตรียมปากกาเขียนผ้า edding 4600 ดินสอ กรรไกร กาว กิ่งไม้ และต้นแบบภาพที่จะวาด

Step 2

ใช้กรรไกรซิกแซกตัดริมผ้าเพื่อไม่ให้ริมผ้ารุ่ย

Step 3

ทำห่วงที่ปลายข้างหนึ่งของผ้าสำหรับสอดกิ่งไม้โดยจะเย็บหรือใช้กาวสำหรับติดผ้า

Step 4

เขียนตัวเลขส่วนสูงที่ต้องการที่ริมผ้า และร่างแบบตกแต่งที่ต้องการโดยใช้ดินสอ และใช้ปากกาเขียนผ้า edding 4600 สีดำวาดทับอีกครั้ง

Step 5

ตกแต่งลวดลายตามที่ต้องการ อาจใช้แบบจากหนังสือนิทานที่เด็กๆ ชอบ

Step 6

รีดแผ่น chart เพื่อทำการ fix สี สอดกิ้งไม้และร้อยเชือกสำหรับแขวน สามารถซักเพื่อทำความสะอาดได้โดยสีไม่ซีดจางค่ะ

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook