Whiteman TWCDP-600 Twin-Tip CD Marker

TWCDP-600 Blue.jpg
  • เขียนได้ลื่น สีเข้ม ชัด

  • หมึกกันน้ำ 

  • มี 3 สี: ดำ น้ำเงิน แดง

  • ผลิตในประเทศเกาหลี

round-nib_1mm.png

round nib 1-2 mm

paper.png

paper

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

e-140_black_4004764001606.png

edding 140 S ปากกาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

e-141_black_4004764001330.png

edding 141 F ปากกาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

round-nib_0,60mm.png
e-142_black_4004764000760.png

edding 142 M ปากกาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

round-nib_1mm.png
e-143__black_4-143001_4004764001163_02.p

edding 143 B ปากกาอเนกประสงค์

ลบไม่ได้

chisel-nib_1-3mm.png
24-01.jpg

Crown P-800W ปากกาเคมี 2 หัว

round-nib_1-2mm.png
round-nib_0,50-1mm.png
22-01.jpg

Crown P-505 F ปากกาเคมี

round-nib_0,50-1mm.png

Whiteman CDP-002 ปากกา CD 

round-nib_0,50mm_e-profipen (1).png