ปากกาสำหรับงานเฉพาะทาง (Specialist Marker)

e-950_red_4004764019656.png

edding 950 ปากกาโซลิดเพ้นท์

e-8750_red_4004764103553.png

edding 8750 ปากกาเพ้นท์สำหรับงานอุตสาหกรรม

e-8030_red_4004764785643.png

edding 8030 ปากกาเขียนโลหะ โลว์คลอไรด์

e-8404__black_4-8404001_4004764099375_02

edding 8404 ปากกาเขียนโลหะ โลว์คลอไรด์

e-8050__white_4-8050049_4004764784448_02

edding 8050 ปากกาเขียนยาง (Tyre Marker)

e-8000__black__4004764858002_02.png

edding 8000 ปากกาเขียนบรรจุภัณฑ์แช่แข็ง (Freeze Marker)

edding 8280 ปากกายูวี (UV Marker)

e-8040__black_4-8040001_4004764784202_02

edding 8040 ปากกาเขียนผ้า (Laundry Marker)

e-8020__blue_4-8020003_4004764785582_02.

edding 8020 ปากกาเขียนผิวหนัง (Skin Marker)

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook