top of page
edding_logo.png

edding 8020 skin marker

ปากกาเขียนผิวหนัง
edcolour_003_p.jpg

ปากกาเขียนผิวหนัง edding 8020 สำหรับเขียนหรือทำเครื่องหมายเพื่อผ่าตัดหรือทดสอบทางการแพทย์

  • หมึกแห้งเร็ว กันน้ำ

  • ลบออกได้ด้วยเอทานอล ไม่ทิ้งคราบหมึกบนผิวหนัง

  • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene ที่เป็นอันตราย

  • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round-nib_1mm.png

round nib 1 mm

skin.png

skin

bottom of page