edding 8020 skin marker

ปากกาเขียนผิวหนัง edding 8020 สำหรับเขียนหรือทำเครื่องหมายเพื่อผ่าตัดหรือทดสอบทางการแพทย์

  • หมึกแห้งเร็ว กันน้ำ

  • ลบออกได้ด้วยเอทานอล ไม่ทิ้งคราบหมึกบนผิวหนัง

  • ไม่มีส่วนผสมของ Xylene และ Toluene ที่เป็นอันตราย

  • ผลิตในประเทศเยอรมนี

round nib 1 mm

skin

บริษัท ภาภัทร์ จำกัด

253 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร. 02-629-8673

       phaphat            @phaphatt

  • Facebook